LONADARD > Feny/Hündinen > Linda Lonadard

Linda Lonadard

Linda Lonadard
Linda Lonadard, foto ve stáří 6 let

datum narození: 1.12.2003

rtg: 0/0

DNA (SV)

zkouška: ZVV1

V Hasko v. Fürstenberg VA2 Jango v. Fürstenberg VA6 (N) Wobo v. Llärchenhein
V Uta v. Fürstenberg
V Rike v. Ramona V Jaschin Bad-Boll 
V Ola v. Ramona 
V Dana Lonadard 

V Perr z Pampy 

V Tacko v. Wienerau
V Gipsy z Pampy
V Patty Framato Rolau  V Zanto v. Roten Matter
V Chessa Framato Rolau

Výstavní kariéra

Datum Akce Rozhodčí Třída Ocenění
12.5.2007 Zlechov Ing. Karel Strouhal pracovní feny V5

Zpět